| Háttér Society

Előítéletek és sztereotípiák a homoszexualitásról. Felmérés 14–20 éves középiskolás fiatalok körében

TitleElőítéletek és sztereotípiák a homoszexualitásról. Felmérés 14–20 éves középiskolás fiatalok körében
Publication TypeSzakdolgozat
Leadás éve2008
EgyetemSzegedi Tudományegyetem
TanszékÉlettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
VárosSzeged
Oldalak száma65
Nyelvmagyar
AuthorsTakács, IK
AdvisorNagy Lászlóné Antal, E
AbsztraktA szakirodalom a homoszexualitás fogalmánál a kölcsönös vonzalmat, a testi és/vagy lelki vonzódást emeli ki azonos nemű egyének között. Újabb, főként szociológiai, társadalomtudományi kutatások inkább egyfajta, a társadalom által megkonstruált identitásként határozzák meg a homoszexualitás lényegét. A homoszexualitás biológiai okaként leggyakrabban a genetikai meghatározottságot, a magzati hormonális hatásokat és a központi idegrendszer elváltozásait említik. A pszichológiai megközelítések közül a szociális tanuláselmélet szerint a normahiány, a pszichoanalízis elmélete szerint az ember rendellenes szexuális fejlődése az oka a homoszexualitás kialakulásának. Az etológiai megközelítés az ember evolúciós fejlődésében látja a választ a kérdésre. Jelen kutatás célja, hogy felmérje a homoszexualitásról kialakult előítéleteket és sztereotípiákat a 1420 éves szegedi középiskolás diákok körében. A vizsgálat során az írásbeli kikérdezés módszerét alkalmaztuk. A 24 kérdést tartalmazó mérőeszköz gerincét zárt végű kérdések alkotják, melyek két téma köré (homoszexualitás okai, jellegzetes előítéletek a homoszexualitásról) csoportosulnak. A diákoknak hatfokú Likert-skálán kellett állást foglalniuk arról, mennyire értenek egyet a megadott kijelentésekkel. A kérdőív nyílt végű kérdései fogalmak (pl. meleg, heteroszexuális) meghatározását, illetve konkrét szituációk (pl. folytasd a beszélgetést, mely Péter melegségéről szól) megoldását kérték. A 233 szegedi középiskolás diákkal felvett kérdőív eredményei igazolták feltételezéseinket: (1) a vizsgált korosztály fiataljai toleránsak a homoszexuálisokkal szemben; (2) a lányok jobban, mint a fiúk; (3) nem tartják se bűnnek, se betegségnek a homoszexualitást; (4) kialakulásában a genetikai meghatározottságnál fontosabbnak tartják a társadalmi tényezőket (pl. a kortárskapcsolatok hiánya); (5) tisztában vannak azzal, hogy az AIDS nemcsak a homoszexuálisokat veszélyezteti. Elemeztem a központi tanterveket és a biológia-, ill. embertan-tankönyveket abból a szempontból, hogyan érintik a homoszexualitás (tágabban az emberi szexualitás) kérdéseit, mennyiben segítik a feltárt előítéletek, sztereotípiák felszámolását. Kutatási eredményeink segíthetik a téma iskolai kezelését, jelzésértékűek lehetnek a tankönyvszerzők számára.
Kulcsszavak
Magyarország
tananyag
tankönyvelemzés
survey
Gyűjtemény
Szakirodalom
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
Magyarország
tananyag
tankönyvelemzés
survey

Tag Cloud