| Háttér Society

A rendszerváltás programja

TitleA rendszerváltás programja
Publication TypeSzerkesztett könyv
Kiadás éve1989
KiadóSZDSZ
VárosBudapest
Oldalak szám159
Nyelvmagyar
Editors
Absztrakt

A Szabad Demokraták Szövetsége pártszerűen működő országos politikai szervezet, s mint ilyen nem egyes társadalmi csoportok, rétegek érdekeit kívánja képviselni, hanem az egész társadalom számára kíván programot adni. E program túllép a továbbfejlesztés, a reform, a kibontakozás, a megújulás sokat hallott igényén, a BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁST tűzi ki célul. A többpártrendszeren alapuló parlamentáris demokrácia és a magántulajdonra épülő, a tulajdonformák szabadságát biztosító gazdasági rendszer megteremtéséhez ugyanis nem elegendő a jelenlegi viszonyok "megújítása". Az SZDSZ, egyértelmű értékek alapján, elvi politikát folytat. Nem tűzi zászlajára a politikai és szociális demagógia olcsó jelszavait, programja súlyát és komolyságát az adja, hogy M E G V A L Ó S Í T H A T Ó. Politikai szervezetek vagy akcióprogramot készítenek, amely közvetlenül cselekvésre fordítható választ keres az aktuális problémákra, vagy programnyilatkozatot, amely általános elveket rögzít. Az SZDSZ a jelen helyzetben nem érheti be azzal, hogy csak a napi gondoktól előkelő távolságot tartó elveket fogalmazzon meg, de azzal sem, hogy rövid idő alatt elévülő akcióprogramot, választási jelszavakat kínáljon a társadalomnak. Az SZDSZ programja négy - részben egymástól független, de közös értékekre és elvekre épülő - elemből áll. Az ELVI NYILATKOZAT, amelyet az 1988. november 13-i alakuló közgyűlés fogadott el, a szövetség 1egtágabban vett céljait jelöli ki alapvető értékek és az ezeket hordozó hagyományok összegzésével. A program e1ső része, a jelen viszonyaiból is kibontható értékeink megvalósulása felé mutató TÁRSADALOM MŰKÖDÉSI ELVEI-t írja le. A HOGYAN INDULJUNK EL? című rész a békés rendszerváltás lehetséges technikáit, az elengedhetetlenül szükséges kompromisszumok indokait és határait tartalmazza. A különböző témaköröket felölelő PROGRAMTÉZISEK elveinkre épülve, aktuális kérdésekben fogalmaznak meg kívánalmakat és megoldásokat. További programtézisek kidolgozására egyéneknek és önszerveződő csoportoknak szabad tér nyílik, jelentkezésüket várjuk, hisz tudjuk, fontos és égető kérdésekre, már ismertekre és újonnan felmerülőkre kell még választ adnunk. Az SZDSZ programja tehát nincs lezárva.

Teljes műhttp://rajk.info/hu/a-rendszervaltas-programja.pdf
Kulcsszavak
politikai program
párt
liberalizmus
Szabad Demokraták Szövetsége
rendszerváltás magyarországon
emberi jogok
LMBTQI
diszkrimináció
Gyűjtemény
Szakirodalom
LMBT vonatkozás
érintőleges
Raktári jelzet
szdsz/ren
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
politikai program
párt
liberalizmus
Szabad Demokraták Szövetsége
rendszerváltás magyarországon
emberi jogok
LMBTQI
diszkrimináció

Tag Cloud